Ansvar og engagement i frivilligt arbejde #frivillig4life

Tid og sted: Havnegade 45, D6, (Huset) fredag 17. juni 11.30-13.00

WOCO - Danmarks Internationale Region

Foreningsliv og frivillighed er en af grundpillerne i vores velfærd. Børnepasning, festival, fællesspisning, besøgsordning er gode eksempler. Skal vi som seniorer også tage et ansvar for hinandens pleje? Er der grænser for frivilliges opgaver? Hvordan forbliver frivillige engagerede og ansvarsfulde?

Vores velfærdsmodel er under pres, og flere og flere frivillige løser velfærdsopgaver. Hvordan hjælper vi bedst med pasning og pleje af børn og gamle? Hvordan sikrer vi, at fru Jensen ikke venter forgæves på besøg? Hvordan skaber vi nye forpligtende fællesskaber? Hvordan inddrager det offentlige de frivillige i indsatsen og sikrer et frugtbart samarbejde?

Organisationer, kommuner og politikere vil sammen med forskere fra Center for Sund Aldring, Københavns Universitet udvikle ideer og peger på nye måder at inddrage frivillige.

Event i Folkemøde-programmet.

Arrangør:
Center for Sund Aldring

Deltagere: Karsten Vrangbæk, Bjarke Oxlund, Christian Scheele, Aske Juul Lassen & diverse TBA